Dům pojišťoven.cz, s.r.o.

POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S VÁLEČNÝM STAVEM NA UKRAJINĚ - Pojišťovna Kooperativa

1649013570-nahled-apocalypse-ged78d22c0-1280.jpg S ohledem na probíhající vojenskou invazi Ruské federace na Ukrajinu byl 24. 2. 2022 vyhlášen na
Ukrajině válečný stav.
V této souvislosti jsme připravili přehled výluk a plnění v rámci jednotlivých produktových skupin.
Informace jsou důležité především pro klienty, kteří mají v plánu cestovat na Ukrajinu.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ve všech pojistných podmínkách (nejen nové FLEXI) máme výluku na pojistné události vzniklé
v souvislosti s válečným konfliktem.
Výluka se vztahuje na všechny události v důsledku úrazu (například tělesné poškození, trvalé následky,
hospitalizace nebo smrt úrazem), pokud k němu dojde v souvislosti s:
• aktivní bojovou činností (u příslušníků ozbrojených složek, domobrany apod.),
• pasivní účastí na válečném konfliktu (například zranění civilistů, kteří se nacházejí v místech
zasažených boji).
Tato výluka neznamená, že jakákoli pojistná událost vzniklá na území zasaženém válkou je nelikvidní.
Například budeme plnit úraz při dopravní nehodě, pokud příčinou tohoto úrazu nebylo ostřelování
nebo výbuch munice. Také budeme plnit z důvodu onemocnění.
Vzhledem ke stávajícím okolnostem ale budeme všechny případné pojistné události posuzovat
individuálně a zohledníme všechny okolnosti, za kterých k pojistné události došlo.

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

V havarijním pojištění můžeme aplikovat výluku na škody vzniklé následkem válečných událostí,
vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů
(tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně radiační,
chemické nebo biologické kontaminace.
Vzhledem ke stávajícím okolnostem ale budeme všechny případné pojistné události posuzovat
individuálně a zohledníme všechny okolnosti, za kterých k pojistné události došlo.

ČKP pomůže ukrajinským motoristům
od 1. 3. hradí případné škody na území ČR způsobené ukrajinskými vozidly Česká kancelář
pojistitelů. Po vinících nebude ČKP zpětně škody vymáhat.
Tento přístup platí 2 měsíce od opuštění ukrajinského území, minimálně tedy do 30. 4. 2022.
Tyto dva měsíce nemusí být vozidla pojištěná – nemusí uzavřít hraniční ani jiné pojištění.
Obdobné řešení přijali také na Slovensku, kde opatření k hrazení škod ze strany garančního fondu
platí po dobu 1 měsíce do konce března 2022.
V Polsku po překročení hranic dostávají ukrajinští motoristé rovnou zelenou kartu na měsíc zdarma.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

Pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se sjednávají s územní
platností Evropa, ale s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, které nejsou členskými státy
Evropské unie. Výluka se tedy vztahuje i na Ukrajinu.
Z pojištění občanů obecně neplníme z událostí, které vznikly v důsledku válečných událostí, vzpoury,
povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů včetně
chemické nebo biologické kontaminace.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cestovním pojištění máme výluku na pojistné události vzniklé v důsledku válečných událostí, vzpour,
stávek atd.
Vzhledem ke stávajícím okolnostem ale budeme všechny případné pojistné události posuzovat
individuálně a zohledníme všechny okolnosti, za kterých k pojistné události došlo
Aktualita přidána: 03.04.2022
ZDROJ: Pojišťovna Kooperativa
zpět na předchozí stránku