Dům pojišťoven.cz, s.r.o.

PÁR OTÁZEK A ODPOVĚDÍ Z GENERALI ĆESKÉ POJIŠŤOVNY.

1649336823-nahled-gcp-logo.png Domácnost a uprchlíci

Klient má u nás sjednáno pojištění domácnosti a nyní u sebe ubytoval uprchlíky z Ukrajiny. Jsou v rámci pojištění klienta pojištěny i věci uprchlíků?

Odpověď:
Má-li klient sjednán produkt Můj majetek, jsou věci ubytovaných uprchlíků pojištěny v rámci předmětu pojištění - věci návštěv, které jsou v místě pojištění uloženy. Co se týče starších produktů, je třeba vždy zkontrolovat, co je předmětem daného pojištění.​


-------------------------------------------------------------------------

Krytí škod v pronajatých bytech

V souvislosti se situací na Ukrajině nám přicházejí dotazy ke krytí škod způsobených uprchlíky v pronajatém bytě, rodinném domě. Pokud jim fyzická osoba poskytla bez nároku na odměnu svoje bydlení, ať už z pohledu krytí občanské odpovědnosti.

Odpověď:
.V rámci pojištění nemovitosti a domácnosti nebudou kryty škody způsobené uprchlíky na pojištěném majetku - nejedná se o pojistné nebezpečí sjednané v pojistné smlouvě. Pro pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě platí, že se toto pojištění vztahuje na pojištěnou osobu uvedenou v pojistné smlouvě a další spolupojištěné osoby stanovené pojistnými podmínkami.

-------------------------------------------------------------------------

Plnění při ubytování uprchlíků

Zda by bylo vyplaceno pojistné plnění v případě vzniku pojistné události v souvislosti s ubytováním občanů Ukrajiny, kteří přišli do ČR? Škoda na nemovitém, movitém majetku, z odpovědnosti? Je třeba ubytování nahlásit pojišťovně?

Odpověď:
V rámci pojištění nemovitosti a domácnosti budou kryty škody způsobené pojistným nebezpečím, sjednaným v pojistné smlouvě. Není třeba pojišťovně nic hlásit. Takto ubytovaní jsou bráni jako návštěva a běžnou návštěvu také nikdo nehlásí.
Pro pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě platí, že se toto pojištění vztahuje na pojištěnou osobu uvedenou v pojistné smlouvě a další spolupojištěné osoby stanovené pojistnými podmínkami. ​

-------------------------------------------------------------------------

Zásah nemovitosti bombou

​​​Bylo by vyplacené pojistné plnění v případě vzniku pojistné události na pojištěném movitém a nemovitém majetku v souvislosti se zásahem bomby nebo rakety v pohraničním území v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině? Pokud ano, tak za jakých podmínek?​

Odpověď:
Na uvedený příklad se vztahuje výluka na válečné události jakéhokoliv druhu.

----------------------------------------------------------------------​

Storno cesty
​Je daná situace důvodem storna když by klient uplatnil nárok na proplacení letenek případně ubytování když plánoval cestu na Ukrajinu případně do Ruska?

Odpověď:
Pojistnou událostí z pojištění storna cesty není válečný konflikt a ani varování MZV ČR před cestou.
Aktualita přidána: 07.04.2022
ZDROJ: GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
zpět na předchozí stránku