Dům pojišťoven.cz, s.r.o.

Pojištění kybernetických rizik – CYBER

1657793036-nahled-monitor-g9f3b644ab-1280.jpg Chráníme rizika
nové digitální doby

Každá společnost, nezávisle na velikosti či předmětu podnikání, je vystavena kybernetickým hrozbám.
V případě závislosti na IT a online systémech riziko narůstá. Nabízíme Vám proto jeho snížení pomocí pojištění
kybernetických rizik. Pojištění kryje škody třetích stran, náklady na obnovu dat, výpadek sítě pojištěného
či GDPR pokuty


Proč využít DŮM POJIŠŤOVEN.CZ pro pojištění
kybernetických rizik?

■ známe a aktivně vyhodnocujeme specifická rizika, která mohou ovlivnit Vaše podnikání
■ zajistíme Vám efektivní řešení pojištění na lokálním či mezinárodním trhu
■ bude se o Vás starat tým zkušených specialistů
■ máme mezinárodní know-how i zkušenosti

Pojištění kybernetických rizik (CYBER)
poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

■ úniku (ztráty, odcizení) osobních údajů a firemních dat
■ ať již náhodného nebo z nedbalosti
■ cíleného napadení IT systému pojištěného třetími osobami
■ („hackerské útoky“) nebo zaměstnanci
■ vydírání pojištěného
■ přerušení provozu v důsledku výpadku sítě

Z pojištění jsou obvykle hrazeny:

škody třetích stran v souvislosti s únikem jejich osobních údajů a s tím spojenou odpovědností pojištěného
■ náklady na IT experty (forenzní audit)
■ náklady na oznámení a PR
■ náklady na obnovu dat/systému
■ výpadek sítě/přerušení provozu nebo vydírání pojištěného (ransomware)
■ náklady na právní zastoupení pojištěného
■ náklady spojené s jednáním s dozorovými orgány (Úřad pro ochranu osobních údajů) a jimi udělené pokuty

Příklad škody:

Útok hackerů na PC síť internetového obchodu

■ následuje výpadek PC systému
■ snížení zisku pojištěného v důsledku nemožnosti prodávat zboží
■ náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny výpadku systémů a obnovu dat
■ náklady na PR

Hackerský útok a následné
zveřejnění 118 000 osobních údajů studentů – univerzita

■ náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny útoku a přesného počtu zveřejněných údajů
■ náklady na oznámení (informační dopis všem studentům a zřízení call centra)
■ náklady na PR (náprava dobré pověsti)
■ pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací

V případě zájmu o nabídku na pojištění kybernetických rizik či bližší informace nás prosím kontaktujte: 774 091 775
Aktualita přidána: 14.07.2022
ZDROJ: DŮM POJIŠŤOVEN.CZ
zpět na předchozí stránku