Dům pojišťoven.cz, s.r.o.

POJIŠTĚNÍ SOBĚSTAČNOSTI

1719333206-nahled-wheelchair-3948122-1280.jpg Snížená soběstačnost

V roce 2023 u nás bylo přes 361 000 osob závislých na pomoci někoho jiného ze zdravotních důvodů. Přes
70 % těchto osob bylo ve věku nad 65 let.
Nejvíce osob závislých na pomoci je ve věku 80 let a více.
Odhaduje se, že do roku 2050 dosáhne počet osob závislých na pomoci téměř 1 milionu

Pojištění snížené soběstačnosti pomáhá v případě, že je klient z důvodu věku a/nebo zdravotního stavu
dlouhodobě závislý na pomoci jiné osoby při každodenních činnostech péče o sebe a o domácnost (tzv.
životní potřeby). Životní potřeby jsou definovány zákonem o sociálních službách a počet nezvládaných potřeb
je rozhodující pro stanovení stupně závislosti na pomoci. Pravidelné měsíční plnění a poradenství pomůže
klientovi získat pomoc, kterou potřebuje po celou dobu závislosti na pomoci.

Pojištění soběstačnosti FLEXI vám pomůže, pokud nebudete schopni zvládat bez pomoci základní životní potřeby, tedy budete mít sníženou soběstačnost1. Výplata začne poté, co budete mít sníženou soběstačnost alespoň II. stupně a bude to pravděpodobně dlouhodobý stav. Toto pojištění vám bude vyplácet měsíční plnění (až doživotní) pro případ, že pro stáří nebo zdravotní stav nebudete schopni zvládat bez pomoci každodenní péči o sebe a svoji domácnost1. Může to být užitečné, pokud se nacházíte v situaci, kdy potřebujete podporu a péči od ostatních.

• Neskončí v době, kdy ho klient nejvíce potřebuje – trvá doživotně.
• Rychlá výplata peněz – ještě před přiznáním příspěvku na péči od státu.
• Pomoc a poradenství po celou dobu pojištění.
• Pojištění je bez poplatků.
• Daňové zvýhodnění pojistného za III. a IV. stupeň.

Pojištění je vhodné pro klienty:
• s potřebou pro případ snížené soběstačnosti minimálně II. stupně zajistit dlouhodobě a/nebo doživotně sebe
nebo blízkou osobu, u níž mají pojistný zájem
• pojištěné osoby ve věku 40–70 let
• pojistník může být ve věku 18–80 let
• s vlastním dostatečným příjmem nebo jiným spolehlivým finančním zdrojem k pokrytí nákladů pojištění
• se zájmem o daňové zvýhodnění (chybějící zájem o daňové zvýhodnění však není důvodem pro vyloučení
cílového trhu)
• s požadavkem plnění formou pravidelné měsíční výplaty (nikoli výplatu jednorázové částky) nebo naturálního
plnění ve formě poskytnutí služby

A vážně se pojištění vyplatí právě vám?

Příklad pojistného plnění
Adam se pojistil v 60 letech na částku 20 000 Kč.
V 79 letech má po mrtvici závislost II. stupně.
Dostává od pojišťovny 10 000 Kč měsíčně.
V 90 letech hodnotí:
Zaplatil 500 400 Kč, už 11 let ale pojistné neplatí.
Dostal zatím 1 200 000 Kč.

Proč?

▶ Celý život jste pracoval, a proto si i ve stáří zasloužíte žít důstojně.
▶ Žil jste uvážlivě, v mládí si často musel něco odříkat, ale představoval jste si, že
postupně budete stále lépe zajištěný. A tak to má být.
▶ Jednou budete sám pro sebe chtít aspoň takový standard, jaký teď pomáháte zajistit
svým rodičům.
▶ Vy si můžete dovolit zajištění péče svým rodičům, sám se dál věnovat své práci.
A s rodiči trávit příjemné chvíle.
▶ To nejlepší, co svým dětem můžete dát, je to, že se o vás nebudou muset starat

Proč?

▶ Bude o vás postaráno, nebudete na obtíž.
▶ Vaši blízcí s péčí o vás nebudou mít starosti, nezkomplikujete jim život.
▶ Budete i nadále moct žít u sebe doma, v domově, který jste celá léta sdílel/a s rodinou
a kde to máte rád/a, kde vám každá věc připomíná společné zážitky. Nechcete, aby vám
hrozilo stěhování do nějakého „ústavu“.
▶ Díky tomu, že jste včas myslel/a do budoucna, budete mít i ve stáří spokojený život
a rodinu poblíž.
▶ I s případnými zdravotními omezeními budete mezi svými blízkými, ale nebudete jim
dělat potíže.
▶ Vaši blízcí ocení vaši prozíravost a dobrou přípravu na stáří. Chránil/a jste i jejich
bezproblémový život.
▶ Pokud budete chtít jít do ubytovacího zařízení, najdete si takové, které je nedaleko
vašich blízkých.

Proč?

▶ I ve stáří budete mít vše na úrovni. Nikdo vás nebude muset litovat.
▶ Určitě ani ve stáří nechcete snižovat svůj standard.
▶ Budete si moci dopřát velmi slušný standard i při případných zdravotních omezeních.
▶ Váš život bude i nadále důstojný a budete ve svém domově, který jste si pracně
vybudoval.
▶ Budete moci stále dělat věci, které máte rád, a využívat technicky dokonalé pomůcky,
které máte rád.
▶ Co nezvládnete sám, s tím vám pomůže i plnění od nás – abyste si mohl/a zaplatit slušný
standard pomoci.
▶ Nebudete si ve stáří muset zvykat na horší kvalitu z důvodu nižšího příjmu.

Proč?

Já půjdu do domova a tam se o mě postarají. Počítám s tím, nemám děti.
Jestli ale seženete místo v dobrém domově a budete mít na doplatky. Už dnes jsou dobré domovy dost drahé. Na 1lůžkový pokoj se i mimo Prahu doplácí až 30 000 Kč měsíčně. A už dnes není míst v domovech dost. Znáte pojem „Husákovy děti? Je to velmi početná skupina lidí, z nichž mnozí budou brzy potřebovat péči.
Aktualita přidána: 25.06.2024
ZDROJ: DŮM POJIŠŤOVEN.CZ
zpět na předchozí stránku