Dům pojišťoven.cz, s.r.o.

DŮM POJIŠŤOVEN.CZ, s.r.o.

Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je řešení komplexního zajištění rizik pro firmy a občany.
Díky individuálnímu přístupu ke každému klientovi umíme zajistit optimální řešení jeho potřeb a zároveň šetříme jeho prostředky i čas.

Přednosti našich řešení spočívají především v hluboké znalosti dané problematiky, vynikající prodejní podpoře a schopnosti profesionálních pracovníků flexibilně reagovat na požadavky klientů.

Naše společnost je vázaným zástupcem největšího dodavatele pojišťovacích služeb na našem trhu - společností RENOMIA, a. s. Díky tomu máme neustálý přístup k novinkám, což je v oboru finančnictví a pojišťovnictví neprostou nezbytností. Naše společnost je registrovaná u ČNB.

Naší snahou je udržovat vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, srovnatelnou s úrovní předních poskytovatelů služeb v Evropě. Tomuto cíli napomáhá členství v největší síti pojišťovacích makléřů RENOMIA NETWORK v České Republice.

V jednáních s pojišťovnami stojíme vždy na straně klienta, proto můžeme předložit nabídku pojištění od několika pojišťoven s doporučením na nejlepší variantu pojištění. Sjednáním pojistné smlouvy naše spolupráce s klientem nekončí, ale právě začíná, protože pečlivě sledujeme vývoj na pojistném trhu a v případě vzniku nových skutečností jsme připraveni kdykoliv po vzájemné dohodě smlouvu nechat upravit tak, aby byla pro klienta co možná nejvýhodnější.

Naše společnost má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb v limitním plnění 500 000 000 Kč v rámci celého světa (viz. potvrzení o uzavření pojistné smlouvy).

RENOMIA NETWORK, s.r.o.

RENOMIA NETWORK je síť vázaných zástupců RENOMIA, a. s. a samostatných zprostředkovatelů dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, oprávněných vystupovat pod označením RENOMIA NETWORK. Přináší řešení pro zprostředkovatele pojištění, kteří se chtějí v současném globálním světě dále rozvíjet, zvyšovat kvalitu služeb pro své klienty a v neposlední řadě udržet krok s vývojem na mezinárodním pojišťovacím trhu. Členové sítě RENOMIA NETWORK mají možnost využívat zavedenou značku a know-how největšího makléře na trhu.

RENOMIA NETWORK působí na českém pojišťovacím trhu od roku 2008 a v současné době má 205 členů, kteří spravují pojistné ve výši 3,7 mld. Kč.

RENOMIA, a. s.

RENOMIA, a. s. je mezinárodní společnost, založená v roce 1993 v České republice, která poskytuje služby v oblasti pojištění, risk managementu a finančních služeb firmám i občanům. RENOMIA, s ní majetkově propojené společnosti a členové sítě RENOMIA NETWORK spravují v ČR i v zahraničí pojistné ve výši 14,4 miliard Kč a mají více než 1 500 spolupracovníků. Své služby klientům zajišťují na celém světě, a to i díky vlastním zahraničním společnostem, partnerským sítím či dlouhodobé spolupráci s největšími světovými makléři.

Společnost má uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb v limitním plnění 500 000 000 Kč v rámci celého světa (viz. potvrzení o uzavření pojistné smlouvy).